Rośliny przemysłowe Archive

0

Rośliny przemysłowe cz. 15

W prowincjach Nadbałtyckich trzymają len w beczkach przez 2 a nawet 3 lata, po czym dopiero idzie w handel. Wiadomo, że takie odleżałe nasienie lepsze jest od świeżego i daje lepszy plon. Z morga zbiera się 4 do 5 centarów nasienia. Jakość nasienia gra nader ważną rolę w uprawie lnu, łatwo się

0

Rośliny przemysłowe cz. 14

Siać trzeba wcześnie, w połowie Kwietnia, w każdym razie gdy minie już obawa przymrozków. Pielęgnowanie po zasiewie polega na pieleniu, które należy rozpocząć, gdy tylko rośliny podrosną na kilka cali. Ogromne szkody wyrządza „kanianka“ (Cuscuta epilinum), którą należy natychmiast wyrywać i palić, nie dopuszczając do wytworzenia nasienia. Do zbioru przystępujemy, gdy łodygi

0

Rośliny przemysłowe cz. 13

Bardzo dobre miejsce dla niego jest po okopowych, sadzonych na oborniku, gdyż rola jest wtedy dostatecznie pulchna i czysta. W prowincjach Nadbałtyckich uprawiają go z dobrym skutkiem, bez nawozu, na kilkoletnim odłogu. Sieją go także na nowinach, świeżo zdartych łąkach, po rzepaku i oziminie. Bardziej od każdej innej rośliny uprawnej nie znosi

0

Rośliny przemysłowe cz. 12

Odróżniają dwa gatunki lnu siewnego: Samosiej zwany także „patruch“, „praglec“, „pryszczek“, „przędlec“, ma łodygę krótszą, rozgałęziającą się; daje obfity plon w ziarnie, ale torebki nasienne otwierają się, co spowodowuje wysypywanie się ziarna. Włókno jego jest cieńsze, ale w użyciu mniej trwałe. Słowień, „głuch“ lub „wielkolen“ wyrasta znacznie wyżej, ma torebki nasienne zamknięte,

0

Rośliny przemysłowe cz. 11

Natura sama sprawia, że więcej wyrasta kwiatów żeńskich niż męskich, byłoby jednak pożądanym, ażeby można przez kulturę zmniejszyć jeszcze ilość tych ostatnich. Stwierdzono, że wybór nasienia do siewu, stopień jego dojrzałości, zabarwienie i waga, nie małą tu odgrywają rolę. Z morga zbiera się od 6 do 8 centnarów nasienia, zawierającego 25 do

0

Rośliny przemysłowe cz. 10

„Płoskonie“ dojrzewają wcześniej; gdy wysypały już pyłek nasienny i żółknąć zaczną, trzeba je wyrwać i wynieść na brzeg pola. W 3 lub 4 tygodnie później t. j. w końcu Sierpnia lub na początku Września dojrzewają „głowacze“. Wyrwane głowacze wiąże się w niewielkie pęczki, ustawia je w kopkę, której wierzch przykrywa się snopkiem

0

Rośliny przemysłowe cz. 9

Chcąc mieć dorodne nasienie, najlepiej siać je rzędowo, w rzędy 30 do 40 cali od siebie odległe; na rzędach zostawia się później co 12 lub 15 cali po jednej roślinie. Na mórg potrzeba przy siewie rzędowym 30 do 40 funtów, przy rzutowym 70 do 100 funtów nasienia. Na Podolu sieją konopie na

0

Rośliny przemysłowe cz. 8

Z produkcji dorodnego nasienia słyną niektóre okolice, jak: Tyrol, Piemont i Bolonia we Włoszech, Apatin na Węgrzech, prowincje Nadreńskie i inne. Konopie można uprawiać z korzyścią w okolicach z klimatem więcej suchym, jak np. w południowo-zachodnich guberniach Rosji, gdzie bardzo są rozpowszechnione, jak w gubernii Chersońskiej, Podolskiej, Kijowskiej. Jakkolwiek rozpowszechnionym jest mniemanie,

0

Rośliny przemysłowe cz. 7

Rzutowe wysiewa się 2 do 3 garncy, rzędowo 14 do 2 garncy; odległość pomiędzy rzędami nie powinna przenosić 16 do 18 cali. W ogóle należy unikać zbyt gęstych siewów. Zbiór przypada najczęściej w tej samej porze, co i rzepaku. Średni sprzęt z morga wynosi 7 korcy ziarna, 35 centnarów słomy i łuszczyn.

0

Rośliny przemysłowe cz. 6

Rzepik ozimy. W naszych warunkach klimatycznych zasługuje więcej na polecenie, aniżeli rzepak. Opiera się lepiej mrozom, jest mniej wrażliwy na wpływ nadmiernej wilgoci, udaje się na gruntach z płytszą warstwą rodzajną. W ogóle nadaje się dla gospodarstw, będących w gorszym stanie kultury i nie mających warunków, odpowiednich dla rzepaku. Odmiany jego najbardziej