Rośliny przemysłowe cz. 11

Natura sama sprawia, że więcej wyrasta kwiatów żeńskich niż męskich, byłoby jednak pożądanym, ażeby można przez kulturę zmniejszyć jeszcze ilość tych ostatnich.

Stwierdzono, że wybór nasienia do siewu, stopień jego dojrzałości, zabarwienie i waga, nie małą tu odgrywają rolę.

Z morga zbiera się od 6 do 8 centnarów nasienia, zawierającego 25 do 30% oleju.

Konopie znoszą dobrze następstwa po sobie i bywają zwykle uprawiane na odpowiednich kawałkach ziemi kilka lat po sobie, przy dodaniu odpowiedniej ilości nawozu.

Na korzeniach konopi sadowi się często pasożyt, zwany „zarazą“, który, gdy się rozrośnie, jest trudny do wytępienia. Na łodygach żyje „kanianka“. Rośliny te pasożytne należy zawczasu wyrywać i palić.

Len.

Len siewny jest jedną z najużyteczniejszych roślin dla człowieka. Uprawiany bywa na włókno lub na ziarno, my tu opiszemy tylko drugi sposób użytkowania.

Dawniej rośliny włókniste miały dla rolnika większe znaczenie i przysparzały mu więcej dochodu, jak dziś, gdy bawełna, juta, ramie itp. wyrugowały z wielu okolic uprawę lnu i konopi.