Sposoby wykonania siewu

Zasiewu dokonać możemy ręcznie albo maszyną. Ze względu zaś na rozmieszczenie roślin na ziemi rozróżniamy: siew punktowy i kupkowy, siew rzutowy, siew rzędowy.

Siew punktowy i kupkowy

Za pomocą sznura lub znacznika znaczy się rzędy i miejsca w rzędach.  W naznaczone punkty kładzie się rękę po ziarnku lub po kilka ziarnek. Byłby to najdoskonalszy sposób siewu, gdyż wówczas ziarno może być rozmieszczone zupełnie jednostajnie w równych odległościach, a nasienia wychodzi najmniej. Jest to jednak sposób kosztowny i powolny, dlatego siewu punktowego używamy jedynie w ogrodach lub przy uprawie roślin wielkonasiennych, a rzadko stojących, np. buraków, kukurydzy, fasoli. Siew kupkowy może być dokonany także przy pomocy siewnika rzędowego ze stosownym urządzeniem.

Przy zwykłej uprawie polowej używamy najczęściej siewu rzutem lub rzędami.

Siew rzutowy może być dokonany ręcznie lub maszyną. Przy siewie ręcznym siewacz idzie miarowym krokiem i miarowym rzutem rozsypuje ziarno na przygotowaną poprzednio ziemię. Jednostajność siewu zależy tu od wprawy i staranności siewacza. Większe nasiona łatwiej siać jednostajnie, drobne jak koniczynę, trawy, znacznie trudniej. Dokładne oznaczenie wymiaru wysiewu na hektar jest przy ręcznym siewie rzutowym dość trudne. Zdarza się też często, że siewacz z początku sieje gęściej, a widząc, że mu nasienia nie starczy, zaczyna siać rzadziej lub odwrotnie, stąd stan zboża jest potem nierówny. Siew rzutowy przykrywa się broną lub radłem (albo płytko przyorywa). Głębokość przykrycia siewu rzutowego zależy od przygotowania roli pod siew. Siejąc w gładko zawleczoną rolę, otrzymujemy płytsze i jednostajniejsze przykrycie. Przy siewie na surową skib, nasienie zostaje przykryte broną głębiej i nierówno, gdyż część stacza się między wystające skiby.

Siew rzutowy siewnikiem umożliwia znacznie jednostajniejsze rozrzucenie nasienia niż ręką. Używa się też szczególnie do siewu nasion drobnych. Siewnik rzutowy składa się ze skrzyni długiej na 2 – 3,75 m. opartej na kołach, w której obracają się przyrządy siewne. Nasienie wyrzucone ze skrzyni przez szereg otworków rozsypuje się po podstawionej z dołu desce rozdzielającej i pada na rolę. Przyrządy wyrzucające nasienie urządzone są różnie. W kształcie szczotek, kółek czerpakowych, wyganiaczy śrubowych itp. Przez zmianę szybkości ich obrotu i zmianę wielkości otworków nastawia się ilość wysiewu. Deska rozdzielająca chroni zarazem od wiatru. Zasiew taki przykrywa się broną, jak ręczny. Rola pod siewnik rzutowy powinna być zabronowana; na surowej skibie sieje się nim z trudnością i wadliwie.

Oszczędność nasienia przy użyciu siewnika rzutowego w porównaniu z ręcznym dochodzi do 15%.

Siew rzędowy może być dokonany ręcznie lub przy pomocy siewnika rzędowego.

Przy ręcznym siewie rzędowym wyciąga się płytkie rowki znacznikiem i w rowki te wrzuca się nasienie ręcznie, a następnie przykrywa grabiami. Siew taki bywa używany tylko w uprawie ogrodowej.

W uprawie polowej ma największe znaczenie siew rzędowy siewnikiem. Przy pomocy siewnika rzędowego umieszczamy nasienie w ciągłych szeregach na pewnej oznaczonej głębokości. Odstęp pomiędzy nasionami w szeregu przy dobrym siewniku bywa dość jednostajny i daje się zmieniać przez nastawienie przyrządów wysiewających. Odstęp pomiędzy rzędami również dowolnie można w siewniku nastawiać, zależnie od sposobu uprawy i wymagań rośliny zasiewanej. Przykrycie nasienia dokonuje się przy samym siewie, przez zasypywanie się rowków za radełkami siewnika.

Siewnik rzędowy umieszcza nasienie w jednakowej głębokości i daje siew równomierniejszy niż rzutowy. Zaoszczędza się przez to u zbóż do 30%, tj. 1/3 część ziarna, w porównaniu z siewem ręcznym. Siew rzędowy umożliwia uprawę między rzędami roślin, motyczenie ¡spulchnienie powierzchni roli, niszczenie chwastów, równiejsze rozdzielenie nasienia i przykryci do jednakowej głębokości.

Przygotowanie roli pod siewnik rzędowy musi być staranne, rola niezbrylona, dość gładka i należycie zwarta, aby się koła i radełka siewnika nie wrzynały zanadto w ziemię. Siew rzędowy w samem wykonaniu jest droższy, lecz mimo to najczęściej się opłaca, zapewniając rozliczne korzyści.. Niektórych roślin w ogóle nie możemy inaczej uprawiać, jak rzędowo, ponieważ potrzebują obrabiania podczas wzrostu.