Rośliny przemysłowe cz. 9

Chcąc mieć dorodne nasienie, najlepiej siać je rzędowo, w rzędy 30 do 40 cali od siebie odległe; na rzędach zostawia się później co 12 lub 15 cali po jednej roślinie. Na mórg potrzeba przy siewie rzędowym 30 do 40 funtów, przy rzutowym 70 do 100 funtów nasienia.

Na Podolu sieją konopie na nasienie w polu, burakami lub kartoflami obsadzonym, sadząc ziarno tu i owdzie w głębokości cala. Jeżeli po zasianiu utworzy się na roli skorupa, której kiełki nie mogą przebić, w takim razie zniszczyć ją należy za pomocą lekkiej brony.

Dalsze pielęgnowanie polega na wypielaniu chwastów, zanim konopie podrosną do tego stopnia, że same zagłuszą pojawiające się chwasty. Przy siewie rzędowym używa się konnych wypielaczy.

Ponieważ konopie łatwo wyradzają się, przy produkcji nasienia należy wybierać najlepsze, najsilniejsze łodygi, z najdorodniejszym ziarnem.

Konopie zaliczamy do małej liczby roślin uprawnych, w których kwiaty męskie i żeńskie nie znajdują się na jednej i tej samej roślinie, lecz na oddzielnych osobnikach.

Pierwsze noszą nazwę „płoskoni“ lub „suszek“, drugie nazywamy „głowaczami“ albo „maciorkami“.