Wiadomości ogólne Archive

0

Klimat Polski a roślinność

Klimat Polski należy do umiarkowanych, a znajduje się na przełomie pomiędzy zachodnio-europejskim klimatem, więcej wilgotnym, a klimatem śródlądowym (kontynentalnym) wschodu. Stąd w obrębie ziem polskich występują pewne różnice klimatyczne. Ilość opadów w zachodniej Polsce jest nieco większa, wynosi około 700 litrów na m2, we wschodniej mniej spada deszczu, bo tylko 600 litrów

0

Klimat a roślinność

Rośliny zależne są bardzo od wpływów całego otoczenia, od ciepła i światła słonecznego, a więc od pogody i zachmurzenia, od wiatrów, od wilgoci w ziemi i powietrzu – więc od ilości deszczu i śniegu. Przebieg tych wszystkich zjawisk w pewnej okolicy nazywamy jej klimatem. Klimat rozmaitych okolic i krajów bywa bardzo rozmaity:

0

Powietrze a roślinność

Powietrze jest mieszaniną gazów a mianowicie: w 100 litrach suchego powietrza jest 79 litrów azotu i 21 litrów tlenu. Litr powietrza waży w temperaturze 0° około 13 gramów. Oprócz tych 2 gazów znajduje się w powietrzu zawsze domieszka bezwodnego kwasu węglowego w ilości 3 do 4  litrów na 10.000 litrów powietrza i

0

Gleby próchnicowe

Czarnoziemy właściwe. Są to ziemie glinkowate, które więcej niż zwykle zawierają próchnicy bardzo rozdrobnionej i mieszanej z glinką. Stosunek próchnicy dochodzi do ośmiu części na sto części ziemi. Grubość czarnej warstwy rozmaita, od pół do 1,5 i więcej metrów. Podłoże stanowi zwykle glinka lekka żółta (żółtoziem). Czarnoziemy bywają zwięzłe, jeśli w nich

0

Gleby kamieniste i wapienne

Gleby kamieniste i żwirowiska Są to ziemie, w których jest bardzo dużo widocznych kamieni. Ziemie te znajdują się w wysokich górach np. Tatrach, w dolinach zarzuconych kamienistymi odłamkami skał. Znajdują się także niżej, w dawnych łożyskach rzek karpackich a powstały przez zwietrzenie żwirów kamienistych, naniesionych w dawnych czasach przez rzeki. Wreszcie kamieniste

0

Gleby glinkowate i gliniaste

Glinki żółte nawiane Gleby tej grupy noszą także nazwę popielatek i żółtoziemów, od barwy więcej ciemnej lub żółtej. Ziemie przeważnie dobre do uprawy. Złożone są z drobniutkiego, równego piasku kwarcowego z domieszką małą gliny i rozmaitych innych materiałów, jak połączeń żelaza i wapna. Obecność związków żelaza nadaje im barwę żółtawo-rdzawą. Z wierzchu

0

Gleby piaszczyste

Jeżeli ziemia składa się przeważnie z piasku o wyraźnych ziarnkach, nazywamy ją piaszczystą. Ziem piaszczystych jest wiele i zajmują u nas dość znaczne przestrzenie. Różnią się one rodzajem piasku, który je tworzy i ilością oraz rodzajem domieszek, jakie oprócz piasku w glebie się znajdują. Piaski lotne: wydmy i piaski suche Piaski drobnoziarniste,

0

Najważniejsze rodzaje gleby

Ziemie w naszym kraju są nadzwyczajnie rozmaite tak, że w każdej wsi niemal można kilka gatunków ziemi wyróżnić. Każda z nich będzie inna, będzie się odznaczać od reszty różnymi własnościami i stopniem urodzajności. Ziemia (zarówno gleba jak podglebie) zależy tak samo od wpływów powietrza i klimatu jak i od położenia. Jedna i

0

Badanie ziemi

Aby poznać ziemię w jakiejś okolicy i jej użyteczność rolniczą, trzeba dłuższego czasu, dwu do trzech lat. Jednak są pewne spostrzeżenia, które mogą od razu dać wskazówkę o jakości i przydatności gruntu. Spostrzeżenia te zebrać można na miejscu, przy pomocy niektórych prostych sposobów badania. Obejrzenie powierzchni gleby. Najpierw należy ziemię na całej

0

Najważniejsze własności ziemi

Ziemia do produkcji rolniczej dobra powinna być: 1) zasobna czyli bogata i 2) urodzajna czyli żyzna. Zasobność. Jeśli ziemia zawiera znaczne ilości składników mogących służyć roślinom za pożywienie, nazywamy ją zasobną czyli bogatą. Nie każda ziemia zasobna jest jednakże zarazem urodzajną, zdarza się bowiem, że owe składniki użyteczne są nierozpuszczalne lub dla