Zboża Archive

0

Choroby i szkodniki

Śnieć objawia się jako czarny proszek, wypełniający zniszczone ziarna w całym kłosie, występuje wyraźnie dopiero przed dojrzeniem. Zepsute kłosy dostają się ze zdrowymi do zbioru, a pył czarny złożony z zarodników grzyba zanieczyszcza omłócone ziarno i nadaje mu właściwy nieprzyjemny zapach. Szkoda może być bardzo wielka, bo niszczy nieraz plon do 1/3

0

Gleba, nawożenie i uprawa pszenicy

Klimat i gleba. Pszenica bywa uprawiana w całym prawie świecie, w bardzo licznych odmianach. Najwyższe plony wydaje w okolicach o klimacie umiarkowanym, miernie wilgotnym, lecz dość ciepłym. W Polsce zajmuje jej uprawa okolice o glebach żyznych jak Kujawy. Glebą najodpowiedniejszą dla pszenicy są głębokie, zwięźlejsze ziemie glinkowate dobrze wilgoć podprowadzające, czynne i

0

Rodzaje pszenicy

Pszenica bywa uprawiana w bardzo licznych gatunkach i odmianach. Rozróżniamy: 1) pszenicę właściwą, której ziarno z plew się wymłaca a osadka kłosa jest mocna i 2) orkisz pszenny, u którego ziarno po omłóceniu pozostaje otulone plewami a osadka kłosa łamliwa rozpada się po dojrzeniu na pojedyncze człony. Pszenica właściwa. Do pszenicy właściwej

0

Wiadomości ogólne o zbożach

Zboża uprawiamy w celu otrzymania ziarna wypełnionego mączką. Ziarno zbóż przerobione na chleb jest głównym pożywieniem ludzkości: oprócz tego służy częściowo na paszę dla zwierząt i na inne przetwory (krochmal, spirytus); słomę zbóż używamy przeważnie na paszę i ściółkę dla zwierząt gospodarskich. Wszystkie uprawiane u nas zboża, z wyjątkiem gryki, należą do

0

Uszkodzenia zbóż w zimie

Zboża ozime bywają narażone w zimie na rozliczne szkodliwe wpływy. Uszkodzić je może lub zniszczyć mróz, śnieg, wiatr, brak jak i nadmiar wilgoci, a także następstwa wadliwej uprawy lub złej gleby. Wymrożenie. Mróz sam rzadko jest powodem szkody, gdyż oziminy (żyto i krajowe odmiany pszenicy) wytrzymują i dwudziesto kilko stopniowe mrozy bez

0

Zbiór i przechowywanie zbóż

Zbiory zbóż Do zbioru zbóż przystępować należy, gdy ziarno już jest całkowicie wypełnione, ale nie stwardniało jeszcze zupełnie. Stan taki nazywają świdowatym. Świdowate zboże dosycha w snopie, a sprząta się je z pola, gdy należycie w ziarnie i słomie wyschło. Zbiór sierpem wymaga najwięcej rąk, jest też najkosztowniejszy i powolny. Za to

0

Jęczmień

Jęczmień znamy w kilku gatunkach i bardzo licznych odmianach: jęczmień dwurzędowy (dwójniak) a) zwisły, b) wyprostowany, c) karasek czyli „Pawiak”, jęczmień wielorzędowy a) czterorzędowy (czwórniak) i b) sześciorzędowy (szóstak). Różnią się one ułożeniem ziaren w kłosie, długością i budową kłosa. Jęczmień nagi zwany także orkiszem. Dwójniak ma ziarna osadzone w kłosie w

0

Żyto

Żyto nie przedstawia takiej rozmaitości gatunków jak pszenica. Rozróżniamy tylko żyto: ozime i jare. Odmiany ozime dzielimy na krzyce, tj. odmiany silnie się krzewiące, bujniejsze i zazwyczaj plenniejsze i żyto zwykłe, szczuplejsze, ale i mniej wymagające. Żyto świętojańskie zasiewane wcześnie w lecie daje pokos paszy w jesieni, a na drugi rok ziarno.

0

Owies

Odmiany owsa uprawnego należą do dwóch gatunków: owies zwykły, wiechowy i owies grzywak (chorągwiasty, węgierski, wschodni). Pierwszy ma wiechę rozpierzchłą wielostronną, drugi ściśniętą, nachyloną ku jednej stronie. Wśród odmian owsa wiechowego rozróżniamy rychliki, (tatrzański), owsy średnio-późnie i późne. Rychliki zadowalają się gorszą glebą i uprawą, ale mają mniejszy plon. Owsy późne są

0

Kukurydza

Kukurydza pochodzi z Ameryki, wymaga klimatu ciepłego, nie kiełkuje bowiem niżej + 8° C i przymrozków wcale nie znosi. Jako zboże bywa uprawiana u nas w południowej części kraju; dalej na północ tylko tu i owdzie w małych ilościach, ponieważ nie zawsze należycie dojrzewa. Na paszę może być u nas uprawiana wszędzie.