Ziemia i jej poprawianie cz. 7

Ziemie kamieniste i górzyste, złożone z kamieni polnych, okruchów piaskowca, wapieni i t. p. nie są pod uprawę roślin przydatne. Trzeba na nie nawieźć lub nanieść koszami ziemię roślinną. Robi się to w krajach górskich, alpejskich i in., gdzie do tego noszenia ziemi służą kosze z wyższą ścianką z jednej strony, które się rzemieniami na piersiach przymocowuje i nie zdejmuje, tylko przez nachylenie się ziemię z nich wyrzuca, doniósłszy ją na górę, A nowe brzemię ziemi, nakłada noszącemu ktoś inny.

berlin last minute wakacje

Na zboczach gór tworzy się jakby stopnie (tarasy) na 1 m. szerokie, a gdzie pochyłość jest mniejsza, nawet szersze, nasypuje się na nie ziemi roślinnej na 20 — 30 cm. grubo i żeby jej wody nie zmyły, na brzegach stopni tworzy się murki na 30—35 cm. wysokie z kamieni, najlepiej płaskich, układanych na darninie i warstwy też przekłada się darniną. Gdy ona się ukorzeni i na niej porosną różne rośliny skalne, murek się umocni i wody nie będzie przepuszczał.

Na Śląsku Górnym (Czarnym), jest dużo gromad żużli z odpadków fabrycznych i drobnych kawałków węgla kamiennego i popiołów. Biedni ludzie i na tych nieużytkach mają warzywa, ale trzeba te odpadki mineralne pokryć znów nawiezioną lub naniesioną ziemią roślinną, np. z rowów przydrożnych i oczywiście nawozami ją zasilać, a nadto polewać, bo woda z niej łatwo wgłąb ucieka.

berlin last minute wakacje