Uprawa warzyw cz. 14

Zbieramy warzywa w różnych porach; jedne już w kilka tygodni po siewie, lub sadzeniu (sałata, rzodkiewka, szpinak), inne później, jak grochy, lub jeszcze później, jak fasole, wczesną marchew, buraki, rzepę i t. p. Niektóre przez czas długi, w miarę dojrzewania (ogórki, pomidory), a wiele dopiero na jesieni, jak kapusty, kalafiory późne, korzeniowe (buraki, marchew, brukiew i inne). Im wcześniej wyrosną pewne rośliny, tym bardziej są pożądane, a na targu tym więcej za nie płacą. Trzeba się też starać o takie rośliny wczesne, przyśpieszając je przez wczesny siew, lub ciepłą, słoneczną wystawę. Teraz ogrodnicy mają nawet dużo szklarni na warzywa wczesne i późne, gdy już w gruncie mieć ich nie można, jak sałaty, rzodkiewki, świeży koper i inne.

opróżnianie piwnic

Każdą roślinę zbierać należy we właściwej dla niej porze. Przed zimą należy zbierać podczas pogody, wyrywać, lub wykopywać ostrożnie, nie rzucać daleko, żeby korzeni nie uszkodzić, bo od skaleczeń będą później gniły; zaraz je z liści oczyścić (te pójdą na paszę, na kiszonkę, lub do kompostu) i na zimę zabezpieczyć.

Na jesieni gdy przymrozki nastąpią można przechować sałatę. Trzeba ją wykopać starannie przed mrozkami, oczyścić z nadpsutych liści i zadołować (okryć ziemią korzenie) w widnej piwnicy tak, żeby się główki nie stykały, kalafiory jesienne też się tak przechowuje, aż do stycznia, a nawet nie mające jeszcze ,,róż‘‘ (część jadalna), utworzą je w piwnicy.

opróżnianie piwnic