Nawożenie ziemi cz. 8

Wapno. Ponieważ woda wypłukuje wapno i zabiera je z roli do podłoża, a jest ono ważnym pokarmem dla roślin w ogóle, zaś dla strączkowych i pestkowych w szczególności, więc trzeba i wapna dawać jako nawóz. Najlepsze do tego jest wapno palone, mielone, ale droższe od miału wapiennego, który można tanio nabywać w składach wapna. Miał rozrzuca się po ziemi na jesieni, przed oraniem jej. Na ziemie lekkie, zwłaszcza piaszczyste, daje się miału co 3 lata po 4—5 q. (korcy), a na żyźniejsze i zwięźlejsze co 3—4 lata po 8—10 q.

trener personalny poznań

Wszystkie te nawozy prócz saletr trzeba bardzo starannie z ziemią wymieszać, bo tylko tak mogą je rośliny dobrze pobrać. O ile lato jest suche, wszystkie nawozy nie działają, lecz potasowe, fosforowe i wapienne nie giną. Pójdą one na pokarm dla roślin uprawianych w roku następnym — o ile będzie dość wilgotny. Wapno i częściowo potasy przejdą wprawdzie głębiej, ale je tam zużytkują rośliny korzeniowe, a tym bardziej drzewa i krzewy owocowe.

O ile tylko znajdą się na to pieniądze, warto nawozy mineralne nabywać, choćby w małych ilościach, zasilać nimi różne rośliny uprawiane i baczyć pilnie, które z nich działają korzystnie, t. j. zwiększają plon. Na warzywnik małego rolnika wystarczą nawet nieduże ilości Podstawą jednak nawożenia dla niego będą komposty i inne nawozy, które we własnym swym gospodarstwie wytwarzać powinien w jak największej możliwie ilości.*)

Żeby zaś rolnik mógł się jakoś rozeznać, ile trzeba dawać nawozów mineralnych pod rośliny, dla przykładu podamy, że pod kapusty i buraki daje się na 1 ha (1,75 morga 300-prętowego): 100 — 150 kg. azotniaku lub saletry, około 300 kg. kainitu, około 100 kg. supertomasyny. A pod drzewa owocowe, już rodzące np. 20-letnie po 100—200 kg. nawozu azotowego (azotniaku, saletrzaku lub saletry), 300 do 400 i więcej nawet kainitu i 100 (lub więcej) supertomasyny czy też superfosfatu.

trener personalny poznań