Rośliny przemysłowe cz. 2

Jest w ogóle rośliną niepewną, a liczne szkodniki zjadają go nieraz do szczętu, skutkiem czego chybia często. W ogóle daje pewniejsze zbiory w obrębie Królestwa Polskiego, jak w guberniach północno i południowo-zachodnich.

Z odmian rzepaku zasługują na szczególniejszą uwagę:

Rzepak holenderski, odznaczający się ziarnem dorodnym i większą wytrzymałością na mrozy, Rzepak olbrzymi, wyrasta wysoko, dojrzewa późno i wyradza się u nas szybko, Rzepak parasolowy, zwany także francuskim, którego łuszczyny zwieszają się ku dołowi, ulega często wymarznięciu.

Rzepak bywa zwykle uprawiany na świeżym oborniku, najczęściej w ugorze, rozpoczynającym płodozmian.

Należy do roślin, które nawet przy obfity m nawożeniu nie wylęgają i wydają największy sprzęt w ziarnie.

Najodpowiedniejszym jest nawóz owczy, następnie koński i bydlęcy; nawożenie szlamem znakomicie działa na powiększenie plonu.

Dobrymi przedpłodami są także koniczyna dwuletnia, lucerna i świeże nowiny, byleby tylko dostatecznie z chwastów oczyszczone.

U prawa winna być zastosowaną do rodzaju grantu i przedpłodu; w każdym razie, musi warstwa rodzajna do znacznej głębokości być spulchnioną i jak najdokładniej z chwastów oczyszczoną.