Ziemia i jej poprawianie cz. 1

Ziemia uprawna, z której otrzymujemy rośliny pożyteczne lub ozdobne, tworzy dla tych roślin siedlisko, w którym one rosną, z którego pobierają pokarm. Ale jedne rośliny ukorzeniają się płytko, jak np. zboża i wystarcza im nawet warstwa zwierzchnia, choćby na 10 cm. gruba. Tę warstwę uprawiamy narzędziami rolnymi, jak pługi, brony lub też ogrodowymi, jak szpadle, grabie, Ta warstwa zwie się rolą czyli glebą. Ale rośliny okopowe i wiele warzyw sięga korzeniami głębiej, do warstwy pod glebą będącej, a tę nazywamy podglebiem, Wreszcie wiele roślin uprawnych, jak np, chmiel, oraz liczne krzewy i drzewa, ukorzeniają się jeszcze głębiej, bo aż w trzeciej warstwie, która zaczyna się na 20 do 30 cm. Od powierzchni, poniżej podglebia i zwie się podłożem.

odpady poznań

Każdy rolnik powinien znać te trzy warstwy swojej ziemi, a jakie one są może zobaczyć, wykopując rowki wąskie, na 1 m. głębokie, w różnych miejscach swojej posiadłości, Przekona się przy tym, że czasem wszystkie te warstwy są jednakowe, tylko rola jest ciemniejsza, od próchnicy w niej zawartej. Tak bywa w madach nadrzecznych i ziemiach nad brzegami jezior, tak w żółto-ziemach (popielatka, less), tak w nawianych piaskach. Najczęściej jednak podłoże jest od gleby i podglebia różne, np. glina pod ziemią piaszczystą (często w bielicach) lub piasek pod ziemią żyzną (np. pod madą).

Jeżeli zaś te rowki próbne zostawi rolnik na kilka dni otwarte, zobaczy, że w niektórych stoi woda, sięgająca do pewnej wysokości, a w innych wcale jej nie ma.

odpady poznań

To Cię zainteresuje:

– szkoła jazdy Lublin
– kurs prawa jazdy Lublin