Podglebie, podłoże i gatunki gleb cz. 1

Powiedzieliśmy, że gleba jest podszyta warstwą ziemi bardziej zbitą i zazwyczaj barwy jaśniejszej podglebiem, pod którym znajduje się podłoże. Niekiedy bywa, że podglebie tworzy b. cienką warstwę lub też

w zasadzie b. mało różni się od gleby, wtedy mówimy, że gleba spoczywa bezpośrednio na podłożu. Bywa również przeciwnie, że podglebie sięga b. głęboko (lessy, czarnoziemy), wtedy podłoże traci swój wpływ na własności gleby. Zastanówmy się obecnie, jak na wartość gleby wpływać może podglebie, wzgl. podłoże. A więc przede wszystkim, jaką ich jest rola w odżywianiu rośliny. Bogactwo podglebia lub podłoża w składniki pożyteczne nie jest, wprawdzie, dla roślin obojętnym, lecz zawarte tu składniki nie mogą być bezpośrednio przez roślinę pobrane, znajdują się bowiem już to za głęboko, już to w postaci dla roślin niedogodnej.

Są one tu zamagazynowane, z wodą jednak podsiąkającą dostają się do gleby, w niej są przerabiane i idą na pokarm roślinie. A zatem w odżywianiu roślin podglebie bierze udział pośredni, za to jest ono rezerwuarem wody dla gleby, tu gromadzi się ona i drogą podsiąkania zasila glebę. Poza tern zaś w podglebiu rozrastają się silniejsze korzenie roślin głębiej zakorzeniających się – a więc służy ono do umocowania rośliny.