Rośliny przemysłowe cz. 7

Rzutowe wysiewa się 2 do 3 garncy, rzędowo 14 do 2 garncy; odległość pomiędzy rzędami nie powinna przenosić 16 do 18 cali. W ogóle należy unikać zbyt gęstych siewów.

Zbiór przypada najczęściej w tej samej porze, co i rzepaku. Średni sprzęt z morga wynosi 7 korcy ziarna, 35 centnarów słomy i łuszczyn.

Rzepik jary.

Może być siany nawet na gruncie lżejszym, gliniasto-piaszczystym, dostatecznie wynawożonym. Przygotowanie roli i siew, jak przy rzepiku ozimym.

Wysiewa się go w Maju, a nawet i później, siejąc na mórg rzutowo 3 do 3L garnca. Zbiór bywa o trzecią część mniejszy, jak u rzepiku ozimego.

Ziarno bardzo drobne, czerwonawo-brunatne.

Konopie.

Należą do rzędu bardzo rozpowszechnionych i pożytecznych roślin. Nasze włościańskie gospodarstwa, zaopatrujące z własnej pracy potrzeby swoje, nigdy się bez konopi nie obchodzą.

Ze znanych u nas gatunków wymieniamy: 1) Konopie krajowe, które w małych gospodarstwach wszędzie napotkać można; uprawiają jena włókno i nasienie, z którego wytłacza się olej. 2) Konopie chińskie, znane także pod nazwą indyjskich, wyrastają wysoko, dają włókno bardzo mocne, cienkie, jedwabiste. Gatunek ten mógłby u nas być siewanym tylko w okolicach, więcej na południe położonych, jak w gubernii Chersońskiej, Besarabii, w południowych powiatach gub. Podolskiej i t. p. 3) Konopie Piemonckie czyli Bolońskie wyróżniają się wysoką łodygą, kwitną później od krajowych, a dojrzewają jednocześnie; dają dużo ziarna, ale mniej włókna od krajowych.