Drzewa i krzewy owocowe Archive

0

Cięcie koron cz. 1

Na pierwszą wiosnę, w marcu przycina się korony posadzonych drzewek, tnąc główną (przewodnik) tak, że się odejmie trzecią część górną. Boczne też przycina się nad oczkiem zewnętrznym, wyższe skracając o trzecią, a niższe o czwartą część, Po kilku latach, gdy koronka rozrośnie się, w marcu wycinamy w niej gałęzie do środka skierowane,

0

Sadzenie drzew cz. 5

Korzenie skupione rozkłada się na boki. Pomocnik sypie ziemię miałką na korzenie, a sadzący porusza drzewkiem, żeby się ona dostała wszędzie pomiędzy korzonki. Dosypawszy jej nieco wyżej ponad poziom, trzonkiem szpadla, lub kołkiem dość grubym, upychamy ją nie przy drzewku, tylko przy brzegach dołka, u na korzenie, obnażające się przy tym, dosypujemy

0

Sadzenie drzew cz. 4

Zaprawienie dołów dlatego jest potrzebne, że korzenie szczepka są uszkodzone, a gdy on nowe korzonki wyda, te powinny znaleźć w pobliżu, więc w dole, obfity pokarm. Doły zasypuje się najmniej na tydzień przed sadzeniem, przy czym sypie się lepszą ziemię na spód, a gorszą na wierzch. Można ją ugnieść niezbyt mocno, po

0

Sadzenie drzew cz. 3

Przy tym kołku zakreślamy sznurkiem z pętlą, u podstawy kołka założoną, kółko, o promieniu np. pół m. (średnica będzie wtedy 1 m.), chociaż niektórzy radzą robić małe doły; długie doświadczenie uczy, że drzewa lepiej rosną w większych dołach. Więc w ziemiach żyznych (mady żółto- i czarnoziemy) głębokość i średnica dołów wyniesie 50

0

Sadzenie drzew cz. 2

Drzewka kupuje się w szkół kach pewnych. Odległości między drzewami wynosić powinny: dla węgierek i wiśni 5 do 6 m. (w ziemi żyznej), dla grusz i czereśni 8 do 9 m, dla jabłoni — 10 m. (w ziemi lekkiej). Jeżeli jednak drzewa sadzi się w polu, żeby móc uprawiać między nimi płody

0

Sadzenie drzew cz. 1

Drzewa owocowe sadzi się w jesieni, od połowy października do końca listopada. Tak jest lepiej, ale gdy inaczej nie można z braku pieniędzy, lub nie przygotowania dołów, a także w ziemiach wilgotnych, sadzenie odkłada się do wczesnej wiosny. Ziemia musi rozmarznąć i stać się sypką, a to dzieje się zwykle w kwietniu,

0

Dobór gatunków i odmian

20 drzew owocowych wystarcza na potrzeby rodziny małego rolnika. Dobiera się je co do gatunków zwykle tak, ze na 8 jabłoni przypada 3 grusze, 2—3 czereśnie, 3 wiśnie i 3—4 śliwy, z czego 2—3 węgierki i jedna renkloda, a z tego 2 3 jabłonie odmian letnich i jesiennych i 5—6 zimowych, bo

0

Gdzie umieścić drzewa owocowe?

Podam tu tylko tyle niezbędnych wiadomości, ile potrzeba, żeby mały rolnik miał owoce dla całej rodziny. Gdyby ich miał kiedy za dużo, sprzeda ten nadmiar, lub wymieni z sąsiadami na inne ziemiopłody, Gdzie umieścić drzewa owocowe? Najlepiej w pobliżu domu, żeby je mieć ciągle na oku. Jeżeli jednak nie ma tu miejsca,