Sadzenie drzew cz. 2

Drzewka kupuje się w szkół kach pewnych. Odległości między drzewami wynosić powinny: dla węgierek i wiśni 5 do 6 m. (w ziemi żyznej), dla grusz i czereśni 8 do 9 m, dla jabłoni — 10 m. (w ziemi lekkiej).

Jeżeli jednak drzewa sadzi się w polu, żeby móc uprawiać między nimi płody rolne (co się zaleca dla małych rolników), dajemy rzędy co 20 m., a za to w rzędzie można sadzić drzewa o metr (lub półtora m.), bliżej. Dobrze jest mieć od strony północnej i zachodniej nieopodal osłonę sadu ze świerków (z sosen — w piaskach), sadzonych co 2 m. i od dołu samego ugałęzionych.

Miejsca pod drzewa wyznacza się łatą 4 m. długą, Z nacięciami co 50 cm. przy Znaczenie rzędów i dołów, sznurze wyciągniętym najlepiej w kierunku od wschodu ku zachodowi. Odległość następnej linii odmierza się też łatą, od końca sznura na poprzek kołkami, a potem sznur się przerzuca do podstawy tych kołków i wyciąga.

Oznaczy on drugą linię i następne tak samo. Miejsce, w którym ma się znaleźć drzewo, oznaczamy kołkiem, wetkniętym w ziemię.