Dobór gatunków i odmian

20 drzew owocowych wystarcza na potrzeby rodziny małego rolnika. Dobiera się je co do gatunków zwykle tak, ze na 8 jabłoni przypada 3 grusze, 2—3 czereśnie, 3 wiśnie i 3—4 śliwy, z czego 2—3 węgierki i jedna renkloda, a z tego 2 3 jabłonie odmian letnich i jesiennych i 5—6 zimowych, bo to owoc najważniejszy i najtrwalszy. W wielu gruntach można mieć wszystkie te owoce, jak np. w bielicy, szczerkach, madach głębokich. Na ziemi wilgotnej udają się śliwy; o ile woda zaskórna jest dopiero na głębokości jednego metra — śliwy i jabłonie. Gdzie ta woda nie podnosi się do 1,20 lub lepiej 1,50 m. tam mogą rosnąć czereśnie i grusze. Wreszcie wiśnie kwaśne rosną nawet na suchych piaskach, choć i one wolą ziemię żyzną.

Jeżeli mamy pochyły kawałek ziemi, to w najwyższej jego części posadzimy grusze i czereśnie, niżej jabłonie i wiśnie, a najniżej — śliwy (poziom wody zaskórnej na 75—80 cm. od powierzchni). Węgierki znoszą nawet zalanie, jak np. przez wylew rzeki, ale krótkotrwałe.

Co się tyczy odmian, to o ile można, dobrze jest wybrać te, które dobrze rosną i owocują w bliskim sąsiedztwie, gdzie jest podobna ziemia i warunki przyrodzone. Poza tym wskazania dla każdego województwa podała Komisja Pomologiczna i tych można się trzymać, dobierając odmiany. Żeby jednak mieć jakąś ogólną wskazówkę, podajemy kilkanaście

Jabłka. Oliwka żółta (Inflanckie), Antonówka, Kronsclskie, Kosztela, Landsberskie, Kuzynek, Boiken, Grochówka.

Grusze. Faworytka, Liońska, Salisbura, Ulmska, Lukasówka. Śliwy. Uleną, Renkloda zielona, Montforcka, Węgierki wczesne, Węgierka zwykła, Węgierka włoska (Fellenberg). Czereśnie, Majowa, Różowa wielka, Miodówka (Baumanna), Froma, Czarna późna, Olbrzymka, Napoleona. Wiśnie. Podbielski, Lutówka, Szklanka, Książęca. Ale jeżeli są odmiany miejscowe dobre, to trzeba je sadzić przed innymi, jako tam wypróbowane.