Sadzenie drzew cz. 3

Przy tym kołku zakreślamy sznurkiem z pętlą, u podstawy kołka założoną, kółko, o promieniu np. pół m. (średnica będzie wtedy 1 m.), chociaż niektórzy radzą robić małe doły; długie doświadczenie uczy, że drzewa lepiej rosną w większych dołach. Więc w ziemiach żyznych (mady żółto- i czarnoziemy) głębokość i średnica dołów wyniesie 50 cm., w gorszych — średnica 80 cm. do 1 m., a głębokość 50 do 60 cm. Jeżeli pod piaskiem jest glina, lub margiel nawet na 1 m, głęboko, warto robić doły aż do gliny, której się trochę na wierzch wyrzuci. Doły należy wykopać wcześniej, choć na parę miesięcy przed sadzeniem. Przy kopaniu wyrzuca się ziemię uprawną z jednej strony dołu (blisko niego), a z podglebia na drugą stronę.

Doły trzeba zaprawiać t. j. dodawać do ziemi kompostu, lub innych nawozów. W braku kompostu mogą być użyte: stawiarka, przegniłe śmiecie, torf napojony gnojówką z dodaniem popiołu drzewnego (lub soli potasowej) i superfosfatu, lub supertomasyny lub azetofosforu zaprawę miesza się starannie z lepszą ziemią z dołu. Im dół jest większy, a ziemia chudsza, tym więcej trzeba dać zaprawy, przeciętnie duży kosz.