Sadzenie drzew cz. 1

Drzewa owocowe sadzi się w jesieni, od połowy października do końca listopada. Tak jest lepiej, ale gdy inaczej nie można z braku pieniędzy, lub nie przygotowania dołów, a także w ziemiach wilgotnych, sadzenie odkłada się do wczesnej wiosny.

Ziemia musi rozmarznąć i stać się sypką, a to dzieje się zwykle w kwietniu, niekiedy już w końcu marca. Im wcześniej sadzi się na jesieni, lub na wiosnę, tym lepiej drzewa się przyjmują. Na drzewkach (szczepkach) nie trzeba oszczędzać. Powinny one być zdrowe, z obfitymi i nie krótko obciętymi korzeniami, grusze i delikatniejsze jabłonie szczepione dwa razy (na przewodniej, na mrozy odpornej, na dziczku zaszczepionej). Wysokość pni 1,50 do 1,70 m. Lepiej jest sadzić drzewka z koronką (zwykle 5 gałązek bocznych i przewodnik), Kto woli drzewka niższe (tańsze), niech je też kupuje z koronką.

Pod niższymi drzewami nie można orać, a u tak wysokich, trzeba dolne gałęzie usuwać, gdy z czasem zwisać zaczną. Jeżeli kto nie może kupić wszystkich drzewek od razu, może co rok nabywać po 2—3, zaczynając od grusz i jabłoni, po czym pójdą pestkowe, które, (a zwłaszcza czereśnie), prędzej rosną i rodzą.