Nawożenie gleby powietrzem cz. 4

Poza tym rola sama przez się zawiera mniej lub więcej materiału, z którego powstać może pokarm dla roślin. Są nim różne w ziemi zawarte minerały. Z minerałów tych może czerpać roślina pokarm wtedy, gdy zamienią się one w takie, które w wilgoci ziemnej się rozpuszczają. Taka zamiana, aczkolwiek powoli, ale stale w roli się odbywa. Dzieje się to tern szybciej, im więcej w niej znajduje się powietrza.

Wprowadzenie zatem do roli powietrza zwiększa zasobność roli w pokarmy dostępne dla roślin, a więc powiększa jej urodzajność.

Sposobem, przy pomocy którego korzystać możemy z dobroczynnego wpływu tlenu na urodzajność gleby, jest staranna i umiejętna uprawa, zapewniająca roli dobrą przewiewność i broniąca ją przed zasklepieniem oraz nadmiernym zawilgoceniem.

Trzecim wreszcie składnikiem powietrza atmosferycznego jest azot. Jest go w powietrzu 80%. Azot jest niezbędnym składnikiem pożywienia roślinnego. Dlaczego jednak, choć w powietrzu jest go tak dużo, musimy zasilać nasze uprawy nawozami azotowymi, które należą do najdroższych? A dlatego, że rośliny nie mogą żywić się azotem powietrza przy pomocy liści.