Rośliny przemysłowe cz. 3

Jak wszystkie rośliny, tak i rzepak ulega wyradzaniu się. Chcąc temu zapobiec i mieć wyborowe nasienie, należy wybierać na polu przy sprzęcie najdojrzalsze i najdorodniejsze łodygi w ilości, potrzebnej do osiągnięcia zasiewu.

Siew jego odbywa się w naszym klimacie od 15 Lipca do 15 Sierpnia. Pierwszeństwo należy oddać siewowi rzędowemu i jeżeli już nie całą przestrzeń, to chociaż tylko taki kawałek wypada obsiewać rzędowo, aby nasienie z niego zebrane wystarczyło nam corocznie na obsiew.

Ziarno nie powinno być głębiej przykryte ziemią, jak na pół cala.

Rzutowo sieje się siewnikiem na rolę świeżo wyoraną i starannie zbronowaną, po czym przykrywa się ziarno lekką broną. W niektórych gospodarstwach przeorają rzepak zasiany rzutowo i wyrosły na 4 do 6 cali radełkami, w skutek czego powstają rzędy roślin odpowiedniej odległości.

Odległość rzędów winna być zastosowaną do natury gruntu i może wynosić od 18 do 24 cali. Przy siewie rzutowym potrzeba na mórg 2 i do 3 grancy, przy rzędowym 7/4 do 2 garncy nasienia.