Podglebie, podłoże i gatunki gleb cz. 2

Głębsze warstwy podglebia, wzgl. podłoża są z kolei regulatorem wody i powietrza w glebie. Jeśli mamy tu np. żwir, piasek lub w ogóle utwór przepuszczalny, wtedy gleba będzie przewiewniejszą, przepuszczalną, łatwiej tracącą wilgoć i łatwiej wysychającą. Przeciwnie, podłoże iłowate lub w ogóle nieprzepuszczalne czyni glebę podmokłą, duszną – gleba taka łatwo się zakwasza i posiada własności dla roślin niepożądane. W takich warunkach nieocenione usługi oddaje drenowanie, odprowadzające nad miar wody.

Z tego, co dotąd o glebie powiedzieliśmy, jasno wynika, że, zależnie od przewagi tego lub owego składnika oraz charakteru podglebia czy podłoża, zmieniają się własności gleby. Mamy zatem różne gleby, wskutek czego zaszła potrzeba ich rozklasyfikowania, a co zatem idzie, nadania odpowiednich nazw. „Postrzyżyn” tych dokonano. A choć uczeni, którzy w akcie tym udział brali, nie są jeszcze w zupełnej z sobą zgodzie, to jednak wytyczne orientacyjne w tym względzie dla gleb na ziemiach polskich już mamy.