Jak urządzić ogródek? Cz. 2

Ogródek ozdobny urządza się przy samym domu, ale tak, żeby do niego nie mogły wpadać zwierzęta domowe, które by niszczyły rośliny różne i kwiaty. Rozmiary ogródka zależą od ilości ziemi, jaką rolnik posiada i od jego upodobań. Najmniejszy ogródek z paru grządek kwiatów i kilkunastu krzewów może zajmować tylko 200 m.”  (kwadratowych t. j. 20 X 10 m.), ale pożądany jest większy.

Na 4-ch planikach poniższych dajemy większe rozmiary ogródków, wskazując, jak mniej więcej trzeba rozłożyć  rośliny ozdobne, drzewa, krzewy i kwiaty. Są to przykłady zastosowane do najbardziej pospolitego umieszczenia domu względem drogi (ulicy) i podwórza gospodarskiego, w którym się mieszczą: stodoła, stajnia z oborą, chlewy, piwnice, ustęp. Pożądane jest, żeby studnia była na granicy ogródka z podwórzem, bo to ułatwia polewanie roślin. Oczywiście tuż za tym ogródkiem ozdobnym może się mieścić i warzywny, bo i ten powinien być blisko domu.

Sad, jak już mówiliśmy, może być w polu.