Ziemia i jej poprawianie cz. 8

Ziemie płytkie. Wreszcie w Karpatach naszych, na stromych pochyłościach gór, ziemi roślinnej bywa tylko cienka warstwa, a pod nią skała. Kto nie ma innej ziemi, niech pod warzywa wybiera miejsca niższe, w których gromadzi się muł, wypłukany z górnych części gruntu. A jeżeli i tu warstwa ziemi rodzajnej jest zbyt płytka,  trzeba dowieźć jej lub doniesć, do grubości najmniej 20—25 cm. i znów od zmywania murkiem przy dolnym brzegu tej działki, zabezpieczyć. Tak samo trzeba zabezpieczyć żyzne gliny, powstające ze zwietrzenia łupków (jak w Dolinie Strążyskiej pod Zakopanem), o ile to są pochyłości, to znów bez murków deszcze wypłuczą ziemię roślinną.

O pozbywaniu się nadmiaru wilgoci w gruntach mokrych rowami i głębokimi bruzdami, już była mowa. Lepiej jest jeszcze osuszyć takie ziemie sączkami (dreny), ale to są roboty wymagające wskazań inżyniera wodnego i dość kosztowne, choć się prędko i sowicie urodzajami opłacają. Podejmować je może tylko cała wieś lub nawet cała okolica, w ziemiach zbyt mokrych, a mamy ich dużo, nawet w pobliżu Warszawy.

kuba last minute berlin

Nie opiszemy tych robót w tej książeczce, ale zachęcamy usilnie rolników w ziemiach mokrych osiadłych, by wspólnymi siłami i korzystając z kredytu Banku Rolnego, te ziemie odsączali (drenowali), Z ubogich staną się z czasem przy pracy zamożnymi. Zaś ziemie suche, np. piaszczyste, bielice, lessy i in. łatwo wysychają. W nich tedy, nie czekając na deszcze, które nieraz w lecie długo nie padają, trzeba warzywa różne (oprócz korzeniowych) polewać. Jeżeli nie ma w pobliżu zbiornika wody (staw, rzeka, a choćby sadzawka), trzeba blisko warzywnika wykopać studnię (a często jest woda zaskórna, nie głęboko) i polewać rośliny obficie. Zalecamy robić to po 4-ej po południu lub wczesnym rankiem. Podlewając, wody nie żałować. Najlepiej polewać rośliny konewką z sitkiem, żeby woda na nie padała z wysoka, kroplami, jak deszcz.

Nie trzeba zwlekać z podlewaniem aż ziemia wyschnie, bo to roślinom uprawianym bardzo szkodzi; lepiej zacząć podlewanie dopóki ziemia jest jeszcze trochę wilgotna.

kuba last minute berlin