Uprawa ziemi cz. 2

Ziemie cięższe, zatem wilgotniejsze, można orać lub kopać i na wiosnę, co się zwykle robi pod warzywa. Zamiast szpadla lepiej jest używać do tej roboty wideł z płaskimi zębami, które ziemię wzruszają dobrze, a odwracają ją tylko częściowo (więc wysycha taka ziemia mniej, niż w skibach po pługu lub szpadlu). Takimi widłami przekopuje się też ziemię między i pod krzakami i krzewami, bo się nimi mniej uszkadza korzenie tych roślin, niż szpadlem.

Ziemie lżejsze na wiosnę tylko się wzrusza, dosyć głęboko. Służy do tego albo brona sprężynowa (sprężynówka), znana dziś już i małym rolnikom, albo mniej znane kultywatory. Małe kawałki ziemi wzrusza się motykami żelaznymi, grabiami, lub grabiami sprężyżynowymi (norkros), narzędziem bardzo zgrabnym. Do siewu i sadzenia trzeba nadto wzruszoną ziemię starannie i równo zagrabić grabiami żelaznymi o dość długich i gęstych zębach, rozbijając bryłki. Perz wydobyty przy tej robocie, zbiera się i wyrzuca na drogi piaszczyste lub błotne albo go się spala. Popiół pójdzie na rolę lub do kompostu.

berlin last minute

Po zebraniu rośliny uprawianej, np. grochu, fasoli i im trzeba po wyrwaniu łęcin, ziemię znów wzruszyć, a jeżeli chcemy na niej inną roślinę posiać lub posadzić (np. po wczesnym grochu — brukiew), to należy ziemię przed wzruszanism, zasilić kompostem lub nawozem płynnym (będzie o nich mowa — dalej). O uprawie ziemi w lecie, już pomiędzy roślinami, opowiemy poniżej.

Dodać trzeba jeszcze, że chcąc pogłębić warstwę gleby, staramy się przez oranie wydobyć spod niej część podglebia na wierzch. Można to zrobić przez głębsze woranie się, ale tylko na jesieni. Surowa ziemia tak wydobyta, musi być zasilona, najlepiej kompostem. Jeżeli pod ogród warzywny chcemy zająć ziemię nieuprawną, np, kawałek przyłącza na granicy pola uprawnego i łąki (pod kapustę, ogórki i in.), to trzeba go zorać na jesieni w ostrą skibę, pokrywszy powierzchnię obornikiem przed zaoraniem, a na wiosnę przez staranne bronowanie na krzyż lub wygrabianie; kłaczki trawy wydobyć, zgrabić je i z pola usunąć.

berlin last minute