Rośliny przemysłowe cz. 5

Wymłócony i wygrabiony z łuszczyn oczyszcza się, poczerń sypie się go cienko na śpichrzu i przerabia w pierwszych dniach przynajmniej dwa razy dziennie. Ziarno bardzo łatwo zagrzewa się, pleśnieje i traci na wartości, dla tego nie trzeba go zgarniać na zbyt wielkie kupy i pilnie szuflować; kupy nie powinny być grubsze z początku, jak 6 do 8 cali.

Dobre ziarno powinno być duże, jednostajnie zabarwione, ciemno-brunatne, prawie czarne.

Urodzaj bywa bardzo chwiejny, za średni zbiór można przyjąć z morga 9 korcy ziarna i 45 centn. słomy i łuszczyn.

Rzepak jary.

Jest mniej plenny, ziarno jego mniejsze, zawiera mniej oleju, lecz zadawalnia się gruntem mniej żyznym. Można go siać przez cały miesiąc Maj i na początku Czerwca, po okopowych, po mięszankach, na zielono koszonych, po burakach, zjedzonych przez żuczki i t. d. Uprawiany bywa także po rzepaku ozimym, zniszczonym przez mrozy.

Nasienie trzeba siać gęściej, gdyż mniej się rozgałęzia; sieje się zwykle rzutowe, biorąc 3 do 4 garncy na mórg.

Daje tak w ziarnie, jak i w słomie, o połowę mniejszy plon, aniżeli rzepak ozimy.