Rośliny przemysłowe cz. 1

Należą do nich ziemiopłody, nie służące za pokarm dla ludzi lub zwierząt, lecz uprawiane w zamiarze fabrycznego ich przerobienia w różnych celach technicznych. Wymagają one zwykle dobrego gruntu, starannej kultury i odpowiednich warunków klimatycznych.

Gospodarstwa, przerabiające pewne produkty u siebie i skarmiające odpadki fabryczne na miejscu, posiadają w obecnych czasach wszystkie warunki powodzenia. Z tego powodu, uprawa roślin przemysłowych ma dla rolnictwa niemałe znaczenie.

Pomijając chmiel, rośliny farbiarskie, korzenne itp., mówić tu będziemy tylko o ważniejszych roślinach olejnych i włóknistych.

Rzepak ozimy. Wymaga ziemi z natury żyznej, posiadającej głęboką warstwę rodzajną i podglebie przepuszczalne. Rodzi się dobrze na czarnoziemach gliniastych i madach nadrzecznych, o ile nie są przesycone zbytnią wilgocią.

Ostre zimy bezśnieżne często mu szkodzą, gdyż wymarza przy braku pokrywy śniegowej przy 16 do 18 stopniach mrozu.

Gdy zanadto wybuja w jesieni, ulega nieraz wyprzeniu pod śniegiem.