Jak powstała gleba cz. 4

Innym wreszcie rodzajem gleb naniesionych są t. z. gleby nawiane. Tu siłą transportową jest wiatr. Ziemie tego rodzaju charakteryzują się swą drobnoziarnistością. Występuje ona w Polsce na naszych kresach wschodnich i na południu, a znane są tu pod nazwą lessów (Sandomierskie), popielatek lub czarnoziemów (Podole, Ukraina).

Oprócz tych dwóch typów, mianowicie: gleb pierwotnych i gleb naniesionych – istnieje jeszcze jeden, mianowicie gleb narosłych – t. j. takich, które powstały przez rozkład zwarcie na pewnych terenach rosnących roślin, mianowicie mchów i roślin bagiennych – są to torfy i t. z. czarne ziemie, przykładem tych ostatnich są czarnoziemy kujawskie.

Taką jest tedy historia narodzin ziemi karmicielki. Oczywiście, że ten lub inny sposób jej powstania nie pozostaje bez wpływu na jej własności oraz na dalszy bieg przemian, jakie w niej stale się odbywają, a które z kolei w dużej mierze stanowią o jej przydatności do celów użytkowych.