0

Wyradzanie się, zmiana nasienia i uszlachetnianie roślin

Zdarza się często, że pewna odmiana zboża czy ziemniaków dotąd plenna i dobra, traci z czasem swe dobre walory, staje się mniej plenna lub daje lichy produkt. Nazywamy to wyradzaniem się. Niektóre odmiany zwłaszcza wprowadzone z innych warunków uprawy lub z innego klimatu wyradzają się bardzo szybko, inne zachowują swe przymioty dłużej

0

Gatunkowanie nasienia według ciężaru i wielkości

Ziarno odczyszczone na młynku i tryerze przedstawia już dobry towar targowy. Do siewu to jednak nie wystarcza. Należy je z kolei rozgatunkować, by wybrać najlepsze, tj. najcięższe i wyrównane co do wielkości ziarna. Najdawniejszym sposobem jakiego w tym celu używano, jest miotanie ziarna szuflą na boisku, (najlepiej pod wiatr). Ziarno grube i

0

Czyszczenie i przygotowanie nasienia do siewu

Zarówno ziarno przeznaczone na siew jak i ziarno targowe oraz na paszę powinno być należycie oczyszczone. Po omłocie oddzielamy najpierw ziarno od zgonin i plew, następnie czyścimy je z nasion chwastów, piasku, prochu i innych zanieczyszczeń, oddzielamy ziarno poślednie od celnego. Staranne oczyszczenie zwiększa zawsze wartość nasienia i jego cenę targową, podnosi

0

Jakość i ocena nasienia

Nasienie do siewu powinno być: 1) zdrowe i całe, 2) dorodne i 3) czyste. Zdrowe nasienie poznajemy po jego barwie, połysku i zapachu a przede wszystkim po zdolności kiełkowania. Barwa, połysk, zapach Barwa ziarna powinna być świeża i właściwa gatunkowi ziarna. Niektóre nasiona ciemnieją i rudzieją po dłuższym przechowaniu. Tak np. owies

0

O zmianowaniu

Rośliny uprawne są bardzo rozmaite. Różnią się nie tylko postacią, sposobem wzrostu i rozwoju, ale także mają rozmaite wymagania co do gleby i uprawy. Rośliny podobne do siebie albo też podobnie uprawiane obejmujemy wspólną ogólną nazwą. Rozróżniamy tym sposobem: 1) zboża, 2) rośliny strączkowe, 3) rośliny okopowe, 4) rośliny przemysłowe, 5) rośliny

0

Pielęgnowanie pastwisk

Pastwiska należy utrzymywać w stałej urodzajności, żeby dawały stale obfitą paszę. Osiągnąć to można przez 1) odprowadzenie nadmiernej wilgoci, 2) stosowną uprawę i nawożenie, 3) przez wytworzenie zwartego porostu, 4) przez stosowny poprawny sposób wypasania. Pastwiska w nizinach i na porzeczach łatwiej tymi sposobami poprawić i podnieść ich wydajność, pastwiska górskie natomiast

0

Zbiór siana

Łąki bardzo dobre, nawodnione i nawożone dają 3 i 4 pokosy. Łąki zwykłe lepsze kosi się dwa razy, zbierając siano w czerwcu, a otawę czyli potraw we wrześniu. Łąki liche dają zaledwie jeden pokos letni. Najlepsze siano daję trawy dobre w mieszance z koniczynami. Turzyce, sity i skrzypy dają siano mniej strawne

0

Pielęgnowanie łąk

Wszystkie urządzenia na łąkach służące do nawodnienia i odwodnienia należy bardzo starannie utrzymywać w porządku. Z wiosną należy wszystko obejrzeć, a w razie potrzeby rowy przeczyścić i przebrać, połączenia rowów głównych z bocznymi ponaprawiać, przerwy w groblach i dziury, porobione w brzegach rowków przez wpływy zimy, tudzież przez myszy i krety pozaprawiać

0

Nawożenie łąk

Znaczenie łąki w gospodarstwie rolnym polega na tym, że pasza uzyskana z łąki skarmiona zwierzętom gospodarskim dostaje się w nawozie na rolę. Tym sposobem łąka wzbogaca rolę w użyteczne składniki nawozowe, sama zaś gleba łąkowa wyczerpuje się, ubożeje, o ile jej tego ubytku nie wynagrodzimy. Łąki nawadniane lub zalewane corocznie wylewem rzek

0

Uregulowanie wilgoci w łąkach

Uregulowanie wilgoci w łąkach należy do ważnych melioracji rolniczych, a polega na osuszeniu lub nawodnieniu, zależnie od potrzeby albo na obydwu tych czynnościach. Łąki zabagnione potrzebują odprowadzenia nadmiaru wilgoci i miernego obniżenia wysokości wody gruntowej. Trzeba przy tym postępować z pewną ostrożnością – przesuszenie łąki przynosi zawsze raczej szkodę jak pożytek, gdyż