O składnikach gleby cz. 4

Największym bogaczem w glebie jest trzeci wspólnik – próchnica. Jest to ten składnik ziemi, który nadaje jej ciemne zabarwienie. Materiałem, z którego w ziemi tworzy się próchnica, są rozkładające się w niej szczątki roślin i zwierząt. Gdy podorzemy ściernisko, łubin czy inną roślinę zasianą na nawóz zielony, gnój, kompost i t. p. – materiały te butwieją w ziemi i zamieniają się w próchnicę. Próchnica to prawdziwe bogactwo, to śpiżarnia pełna wszelkich dla roślin przysmaków. Jest ona pożyteczną nie tylko dlatego, że ma w sobie dużo pożywienia dla roślin.

Dobrze ona robi ziemi i w inny sposób. Gdy w glebie jest dość powietrza, próchnica tleje, rozkłada się z wydzielaniem gazu węglowego. Gaz ten, do pewnego stopnia, działa podobnie jak drożdże w cieście, rozsadza on ziemię, „rośnie” ona i pulchnieje. Oprócz tego gaz ten, rozpuszczony w wilgoci ziemnej ułatwia przyswajanie przez roślinę zawartych w ziemi składników mineralnych, zwiększa ich rozpuszczalność. Próchnica zatem jest bogaczem, ale nie tym, który zazdrośnie strzeże nagromadzonych skarbów, lecz bogaczem – dobroczyńcą. Z bogactwa jej korzystają rośliny, a przez nie ten, który je zasiał czy zasadził.