Nawożenie ziemi cz. 1

Pamiętając, że mały rolnik nie ma zwykle lub ma mało pieniędzy na kupno nawozów mineralnych, rozpatrzymy jakie nawozy może mieć i przygotować we własnym gospodarstwie, bez zakupywania.

Na czele postawimy obornik właściwy (od krów i wołów) i mierzwę (końską). Najcenniejszy to nawóz, bo zawiera ważne pokarmy roślinne, a zwłaszcza azot, potas, trochę fosforu, próchnicę (z podściółki), i bakterie w roli pożyteczne. Mały rolnik może go jednak mieć niewiele, bo od jednej (zwykle) krowy i jednego konia. Musi tedy umieć obchodzić się z tym nawozem, żeby nie tracić z niego nic, co jest cenne dla roślin uprawionych.

wywóz odpadów – poznań

Obornik należy trzymać pod bydłem, albo na gnojowni, na gromadzie (nie rozrzucony, nie luźno), lecz zawsze ściśle i wilgotno, a słać też trzeba pod zwierzęta obficie słomę. Jeżeli jej nie ma, trzeba używać torfu włóknistego, suchego, w takiej ilości, żeby cała gnojówka weń wsiąkała.

Gdy się obornik na rolę wywozi, trzeba go zaraz po niej równo rozrzucić i przyorać, Lepiej jest dawać go na jesieni i niezbyt głęboko, bo przykryty za grubo ziemią, nie rozkłada się, tylko murszeje, leżąc długo w plastrach. Obornik właściwy jest przydatniejszy na ziemie lekkie, niż mierzwa, która znów ogrzewa i spulchnia ziemie ciężkie. Mieszanina obornika i mierzwy jest dobrym nawozem, przydatnym na wszelkie ziemie.

wywóz odpadów – poznań

To Cię zainteresuje:

– Poznań – wywóz odpadów