Nawet i najuboższą siedzibę można ozdobić różnymi roślinami, wydając na to co rok choćby tylko niewiele pieniędzy. Niektóre też rośliny piękne można dostać w sąsiednich ogrodach. Jeżeli zaś gospodarze jednej wsi porozumieją się z sobą i jedni kupią te, a drudzy inne rośliny, to po paru latach, gdy się te rośliny rozrosną